شیر دستی فشاری

چاپ

 

L

 

شیر دستی فشاری

(شیر ژیانی)

 

 

 

 

 

از جمله شیرهایی که در مدار پنوماتیک مورد استفاده قرار می گیرند، شیرهای پوش باتن (push button) هستند. این شیرها اغلب در مدار فرمان و برای قطع و وصل و هدایت جریان هوا به کار برده می شوند.

ساختار عملکردی این شیرها از نوع نرمال بسته (Normally closed) می باشد و این بدان معنی است که بدون تحریک دکمه، مسیر عبور سیال در این شیرها بسته می باشد.

یکی از انواع شیرهای push button  که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد در اصطلاح بازار شیر دسته ژیانی نامیده می شود.

بدنه این شیرها از جنس آلومینیوم آندایز شده و سیستم آب بندی شیرها از پلیمر NBR مرغوب می باشد.

فشار کاری این نوع شیر تا 8bar و دمای کاری آنها ۵ تا ۶۰ درجه می باشد.

بازرگانی کاسپین شیرهای ژیانی ۲-۳ و ۲-۵ در سایزهای ۱/۸ و ۱/۴ را با علامت تجاری"Elite" و با بهترین کیفیت عرضه می نماید.

 

 

 

 

 شیر دستی فشاری ۱/۸-۳/۲  3L210-06
 شیر دستی فشاری ۱/۴-۳/۲  3L210-08
 شیر دستی فشاری ۱/۴-۵/۲  4L210-08