دیافراگم شیر ۲/۲

دیافراگم شیر ۲/۲

دیافراگم شیر ۲/۲

دیافراگم ۱/۲ و ۳/۴ 2W160-15 & 2W200-20
دیافراگم ۱ اینچ 2W250-25
دیافراگم ۱/۴-۱ و ۱/۲-۱ 2W350-35 & 2W400-40
دیافراگم ۲ اینچ 2W500-50

 

جهت مشاهده سایر محصولات شیر پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست