زانویی تابلویی

زانویی تابلویی

زانویی دو طرف شیلنگ خور با قابلیت نصب روی تابلوی مدار پنوماتیک

زانویی تابلویی

نام محصول کد محصول
زانویی تابلویی 4 SPLM-4
زانویی تابلویی 6 SPLM-6
زانویی تابلویی 8 SPLM-8
زانویی تابلویی 10 SPLM-10
زانویی تابلویی

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست