اگزوز کله قندی

اگزوز کله قندی

PST

 اگزوز کله قندی M5  PST-M5
اگزوز کله قندی ۱/۸ PST-01
 اگزوز کله قندی ۱/۴  PST-02
 اگزوز کله قندی ۳/۸  PST-03
 اگزوز کله قندی ۱/۲  PST-04
اگزوز کله قندی ۳/۴ PST-06
 اگزوز کله قندی ’۱  PST-10

 

جهت مشاهده اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست