کوپلینگ داخل رزوه

کوپلینگ داخل رزوه

SF-PF

داخل رزوه

 کوپلینگ داخل رزوه مادگی ۱/۴  SF-20
کوپلینگ داخل رزوه مادگی ۳/۸  SF-30
کوپلینگ داخل رزوه مادگی ۱/۲  SF-40
کوپلینگ داخل رزوه نری ۱/۴ PF-20
کوپلینگ داخل رزوه نری ۳/۸ PF-30
کوپلینگ داخل رزوه نری ۱/۲ PF-40
تگ: کوپلینگ باد, کوپلینگ هواکوپلینگ پنوماتیک

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست