اتصال مستقیم

اتصال مستقیم

اتصال مستقیم با رزوه اینچی

نام محصول کد محصول
اتصال مستقیم 1/8*4 SPC4-01
اتصال مستقیم 1/4*4 SPC4-02
اتصال مستقیم 3/8*4 SPC4-03
اتصال مستقیم 1/2*4 SPC4-04
اتصال مستقيم 1/8*6 SPC6-01
اتصال مستقيم 1/4*6 SPC6-02
اتصال مستقیم 3/8*6 SPC6-03
اتصال مستقیم 1/2*6 SPC6-04
اتصال مستقيم 1/8*8 SPC8-01
اتصال مستقيم 1/4*8 SPC8-02
اتصال مستقیم 3/8*8 SPC8-03
اتصال مستقیم 1/2*8 SPC8-04
اتصال مستقیم 3/4*8 SPC8-06
اتصال مستقیم 1/8*10 SPC10-01
اتصال مستقیم 1/4*10 SPC10-02
اتصال مستقیم 3/8*10 SPC10-03
اتصال مستقیم 1/2*10 SPC10-04
اتصال مستقیم 3/4*10 SPC10-06
اتصال مستقیم 1/8*12 SPC12-01
اتصال مستقیم 1/4*12 SPC12-02
اتصال مستقیم 3/8*12 SPC12-03
اتصال مستقیم 1/2*12 SPC12-04
اتصال مستقیم 3/4*12 SPC12-06
اتصال مستقیم 1/4*14 SPC14-02
اتصال مستقیم 3/8*14 SPC14-03
اتصال مستقیم 1/2*14 SPC14-04
اتصال مستقیم 1/4*16 SPC16-02
اتصال مستقیم 3/8*16 SPC16-03
اتصال مستقیم 1/2*16 SPC16-04
اتصال مستقیم 3/4*16 SPC16-06

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست