اتصال مستقیم روتاری

اتصال مستقیم روتاری

اتصال مستقیم روتاری


NHRC

اتصال مستقیم روتاری ۱/۸*۸ NHRC8-01
اتصال مستقیم روتاری ۱/۴*۸ NHRC8-02
اتصال مستقیم روتاری ۱/۴*۱۰ NHRC10-02
اتصال مستقیم روتاری ۳/۸*۱۲ NHRC12-03

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اتصال مستقیم روتاری

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست