زانویی ۴۵ درجه

زانویی ۴۵ درجه

زانویی ۴۵ درجه

SPL-45°

زانویی ۴۵ درجه ۱/۸*۶ SPL6-01(45)
زانویی ۴۵ درجه ۱/۴*۶ SPL6-02(45)
زانویی ۴۵ درجه ۱/۸*۸ SPL8-01(45)
زانویی ۴۵ درجه ۱/۴*۸ SPL8-02(45)

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

زانویی ۴۵ درجه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست