زانویی تابلویی

زانویی تابلویی

زانویی دو طرف شیلنگ خور با قابلیت نصب روی تابلوی مدار پنوماتیک

زانویی تابلویی ۴ SPLM-4
زانویی تابلویی ۶  SPLM-6
زانویی تابلویی ۸ SPLM-8
زانویی تابلویی ۱۰  SPLM-10

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست