زانویی دو تکه مادگی

زانویی دو تکه مادگی

زانویی با قابلیت چرخش محدود نسبت به محور اتصال

زانویی دو تکه مادگی

نام محصول کد محصول
زانویی دو تکه مادگی 1/8*6 SPHF6-01
زانویی دو تکه مادگی 1/4*6 SPHF6-02
زانویی دو تکه مادگی 1/8*8 SPHF8-01
زانویی دو تکه مادگی 1/4*8 SPHF8-02
زانویی دو تکه مادگی

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست