زانویی مادگی

زانویی مادگی

زانویی یک طرف رزوه اینچی با اتصال مادگی

زانویی مادگی

نام محصول کد محصول
زانویی مادگی  1/8*6 SPLF6-01
زانویی مادگی  1/4*6 SPLF6-02
زانویی مادگی  1/8*8 SPLF8-01
زانویی مادگی  1/4*8 SPLF8-02
زانویی مادگی  1/4*10 SPLF10-02
زانویی مادگی  1/2*10 SPLF10-04
زانویی مادگی

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست