زانویی مادگی

زانویی مادگی

زانویی یک طرف رزوه اینچی با اتصال مادگی

زانویی مادگی ۱/۸*۶ SPLF6-01
 زانویی مادگی ۱/۴*۶  SPLF6-02
 زانویی مادگی ۱/۸*۸  SPLF8-01
 زانویی مادگی ۱/۴*۸ SPLF8-02
 زانویی مادگی ۱/۴*۱۰  SPLF10-02

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست