اگزوز طرح فستو

اگزوز طرح فستو

PSU

اگزوز طرح فستو ۱/۸  PSU-01
 اگزوز طرح فستو ۱/۴  PSU-02
اگزوز طرح فستو ۳/۸ PSU-03
 اگزوز طرح فستو ۱/۲  PSU-04

 

جهت مشاهده اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست