پنج راهی متغیر

پنج راهی متغیر

SPWG

پنج راهی متغیر ۴-۶ SPWG6-4
پنج راهی متغیر ۴-۸ SPWG8-4
پنج راهی متغیر ۶-۸ SPWG8-6
پنج راهی متغیر ۶-۱۰ SPWG10-6
پنج راهی متغیر ۸-۱۰ SPWG10-8
پنج راهی متغیر ۸-۱۲ SPWG12-8
پنج راهی متغیر ۱۰-۱۲ SPWG12-10

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست