زانویی روتاری

زانویی روتاری

زانویی با قابلیت چرخش سریع حول محور اتصال

زانویی روتاری

نام محصول کد محصول
زانویی روتاری 1/4*8 NHRL8-02

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست