اتصال مستقیم روتاری

اتصال مستقیم روتاری

اتصال مستقیم با قابلیت چرخش حول محور اتصال با سرعت 1500 دور بر دقیقه

اتصال مستقیم روتاری

نام محصول کدمحصول
اتصال مستقیم روتاری 1/8*8 NHRC8-01
اتصال مستقیم روتاری 1/4*8 NHRC8-02
اتصال مستقیم روتاری 1/4*10  NHRC10-02  
اتصال مستقیم روتاری 3/8*12  NHRC12-03  
اتصال مستقیم روتاری

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست