زانویی شیلنگ خور

زانویی شیلنگ خور

زانویی دو طرف شیلنگ خور

زانویی شیلنگ خور ۴  SPV-4
 زانویی شیلنگ خور ۶  SPV-6
 زانویی شیلنگ خور ۸  SPV-8
 زانویی شیلنگ خور ۱۰  SPV-10
 زانویی شیلنگ خور ۱۲  SPV-12
 زانویی شیلنگ خور ۱۴  SPV-14
 زانویی شیلنگ خور ۱۶  SPV-16

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست