واسطه

اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز

 واسطه ۴  SPU-4
 واسطه ۶  SPU-6
 واسطه ۸  SPU-8
 واسطه ۱۰  SPU-10
 واسطه ۱۲  SPU-12
 واسطه ۱۴  SPU-14
 واسطه ۱۶  SPU-16

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست