شیر فلو کنترل سرجکی

شیر فلو کنترل سرجکی

JSC

 فلوکنترل سرجکی ۴*M5  JSC4-M5
 فلوکنترل سرجکی ۱/۸*۴  JSC4-01
 فلوکنترل سرجکی ۱/۴*۴  JSC4-02
 فلوکنترل سرجکی ۶*M5  JSC6-M5
 فلوکنترل سرجکی ۱/۸*۶  JSC6-01
 فلوکنترل سرجکی ۱/۴*۶  JSC6-02
 فلوکنترل سرجکی ۳/۸*۶  JSC6-03
 فلوکنترل سرجکی ۱/۲*۶  JSC6-04
فلوکنترل سرجکی M12*۶ JSC6-M12
فلوکنترل سرجکی M5*۸ JSC8-M5
 فلوکنترل سرجکی ۱/۸*۸  JSC8-01
 فلوکنترل سرجکی ۱/۴*۸  JSC8-02
 فلوکنترل سرجکی ۳/۸*۸  JSC8-03
 فلوکنترل سرجکی ۱/۲*۸  JSC8-04
فلوکنترل سرجکی M12*۸ JSC8-M12
 فلوکنترل سرجکی ۱/۸*۱۰  JSC10-01
 فلوکنترل سرجکی ۱/۴*۱۰  JSC10-02
 فلوکنترل سرجکی ۳/۸*۱۰  JSC10-03
 فلوکنترل سرجکی ۱/۲*۱۰  JSC10-04
 فلوکنترل سرجکی ۱/۴*۱۲  JSC12-02
 فلوکنترل سرجکی ۳/۸*۱۲  JSC12-03
 فلوکنترل سرجکی ۱/۲*۱۲  JSC12-04
فلوکنترل سرجکی ۳/۸*۱۶ JSC16-03
 فلوکنترل سرجکی ۱/۲*۱۶ JSC16-04

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست