شیر زانویی ملخی

شیر زانویی ملخی

BL

 شیر زانویی ملخی ۱/۴*۶  BL6-02
شیر زانویی ملخی ۱/۴*۸  BL8-02

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست