کوپلینگ داخل رزوه

کوپلینگ داخل رزوه

SF-PF

کوپلینگ داخل رزوه

نام محصول کد محصول 
کوپلینگ داخل رزوه مادگی 1/4 SF-20
کوپلینگ داخل رزوه مادگی 3/8 SF-30
کوپلینگ داخل رزوه مادگی 1/2 SF-40
کوپلینگ داخل رزوه نری 1/4 PF-20
کوپلینگ داخل رزوه نری 3/8 PF-30
کوپلینگ داخل رزوه نری 1/2 PF-40

 

کوپلینگ داخل رزوه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست