شیر تخلیه دستی بغل رزوه

شیر تخلیه دستی بغل رزوه

HVSF

 شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۸*۶  HVSF6-01
 شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۴*۶  HVSF6-02
 شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۸*۸  HVSF8-01
 شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۴*۸  HVSF8-02
 شیر تخلیه دستی بغل دنده ۱/۴*۱۰  HVSF10-02

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست