شیر تخلیه دستی

شیر تخلیه دستی

HVFF

شیر تخلیه دستی ۴ HVFF-4
شیر تخلیه دستی ۶ HVFF-6
شیر تخلیه دستی ۸ HVFF-8
شیر تخلیه دستی ۱۰ HVFF-10
شیر تخلیه دستی ۱۲ HVFF-12
شیر تخلیه دستی ۶-۸ HVFF8-6

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست