زانویی متریک

زانویی متریک

زانویی (SPL-M) : زانویی یک طرف رزوه متریک

زانویی ۴*M5 SPL4-M5
 زانویی ۴*M6 SPL4-M6
 زانویی ۴*M8 SPL4-M8
 زانویی M5*۶ SPL6-M5
 زانویی M6*۶ SPL6-M6
 زانویی M8*۶ SPL6-M8
 زانویی M12*۶ SPL6-M12
زانویی M14*۶  SPL6-M14
 زانویی M16*۶ SPL6-M16
 زانویی M5*۸ SPL8-M5
 زانویی M12*۸  SPL8-M12
زانویی M14*۸ SPL8-M14
زانویی M16*۸ SPL8-M16
 زانویی M22*۸ SPL8-M22
زانویی M12*۱۰ SPL10-M12
زانویی M14*۱۰ SPL10-M14
زانویی M16*۱۰ SPL10-M16
زانویی M22*۱۰ SPL10-M22
زانویی M16*۱۲ SPL12-M16
 زانویی M22*۱۲ SPL12-M22

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست