زانویی مینیاتوری

زانویی مینیاتوری

SPL-C

زانویی مینیاتوری M3*۳ SPL3-M3C
زانویی مینیاتوری M5*۳ SPL3-M5C
زانویی مینیاتوری ۱/۸*۳ SPL3-01C
زانویی مینیاتوری M3*۴ SPL4-M3C
زانویی مینیاتوری M5*۴ SPL4-M5C
زانویی مینیاتوری ۱/۸*۴ SPL4-01C
زانویی مینیاتوری M5*۵ SPL5-M5C
زانویی مینیاتوری ۱/۸*۵ SPL5-01C
زانویی مینیاتوری ۱/۴*۵ SPL5-02C
زانویی مینیاتوری M5*۶ SPL6-M5C
زانویی مینیاتوری ۱/۸*۶ SPL6-01C
زانویی مینیاتوری ۱/۴*۶ SPL6-02C

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست