سه راهی T مینیاتوری

سه راهی T مینیاتوری

SPE-C

سه راهی T مینیاتوری ۳ SPE-3C
سه راهی T مینیاتوری ۴ SPE-4C
سه راهی T مینیاتوری ۵ SPE-5C
سه راهی T مینیاتوری ۶ SPE-6C

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست