رابط تابلویی

رابط تابلویی

اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز با قابلیت نصب روی تابلوی مدار پنوماتیک

رابط تابلویی ۴  SPM-4
 رابط تابلویی ۶  SPM-6
 رابط تابلویی ۸  SPM-8
 رابط تابلویی ۱۰  SPM-10
 رابط تابلویی ۱۲  SPM-12

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست