اگزوز پلاستیکی(طرح ورکام)

اگزوز پلاستیکی(طرح ورکام)

PSL

اگزوز پلاستیکی(طرح ورکام) ۱/۸  PSL-01
 اگزوز پلاستیکی(طرح ورکام) ۱/۴  PSL-02
اگزوز پلاستیکی(طرح ورکام) ۳/۸ PSL-03
 اگزوز پلاستیکی(طرح ورکام) ۱/۲  PSL-04

 

جهت مشاهده اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست