اتصالات پنوماتیک

  1. خانه
  2. اتصالات پنوماتیک

اتصالات پنوماتیک

اتصالات پنوماتیک | Pneumatic Fittings

در سیستم های پنوماتیک انتقال هوای فشرده و ارتباط بین اجزای مختلف سیستم از طریق شیلنگ‌ها و اتصالات پنوماتیک صورت می‌گیرد. با توجه به تنوع سایز پورت ها و شیلنگ‌ها، موقعیت های مختلف نصب و چیدمان قطعات در مدار، شرایط اتصال شیلنگ‌ها به تجهیزات و نحوه توزیع هوای فشرده در مدار، انواع بسیار متنوعی از اتصالات پنوماتیک در سیستم های پنوماتیک مورد نیاز می‌باشد. گسترده ترین انواع اتصالات مورد کاربرد در صنعت پنوماتیک اتصالات پلاستیکی فشاری هستند که در انواع، سایزها و اشکال مختلف به فراخور نیاز طراحی و ارائه شده‌اند.

Elite مفتخر است که کامل ترین مجموعه اتصالات پنوماتیکی با کیفیت ممتاز را به مشتریان ارجمند عرضه نموده است.

جهت سهولت شناسایی و انتخاب اتصالات پنوماتیک، آنها را بر اساس نوع و شرایط کارکرد به شرح زیر دسته بندی می‌نماییم:

  • اتصالات مستقیم Straight Fittings
  • زانویی Elbow Fittings
  • رابط Straight Unions
  • چند راهی Multi-way Fittings
  • شیرهای کنترلی Hand Valves
  • اتصالات مینیاتوری (کامپکت) Compact Fittings
  • اگزوزها Silencers

اتصالات مستقیم

اتصالات زانویی

رابط مستقیم

اتصالات چندراهی

شیرهای کنترلی

اگزوزها

اتصالات مینیاتوری (کامپکت)

فهرست