اتصال مستقیم

Straight Fittings

اتصال مستقیم یک نامگذاری کلی برای اتصالات دو راهی یک طرف رزوه است که ورودی و خروجی آنها در یک راستا قرار دارد. این اتصالات معمولاً مستقیماً از یک سمت روی قطعات پنوماتیک نصب شده و از سمت دیگر به صورت اتصال فشاری شیلنگ باد را به قطعه پنوماتیک متصل می‌نمایند.

انواع اصلی اتصالات مستقیم عبارتند از:

  • اتصال مستقیم (SPC): اتصال مستقیم با رزوه اینچی
  • اتصال مستقیم متریک (SPC-M): اتصال مستقیم با رزوه متریک
  • اتصال مستقیم مادگی (SFCF) : اتصال مستقیم با رزوه اینچی از نوع مادگی
  • اتصال مستقیم تابلویی مادگی(SPMF) : اتصال مستقیم مادگی با قابلیت نصب روی تابلوی مدار پنوماتیک
  • استاپ فیتینگ(KCC) : اتصال مستقیم با رزوه اینچی و مجهز به سوپاپ یک طرفه
  • اتصال مستقیم روتاری(NHRC) : اتصال مستقیم با قابلیت چرخش حول محور اتصال با سرعت 1500 دور بر دقیقه

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

فهرست