اگزوز

Silencers

صدا خفه کن که در بازار به نام اگزوز شناخته می‌شود، به رغم اینکه نقش اتصال بین اجزای سیستم های پنوماتیکی را ندارد، در گروه اتصالات پنوماتیک دسته بندی شده است. این قطعه همان گونه که از نامش پیداست، سبب کاهش صدای تخلیه هوای فشرده از اجزای مدار پنوماتیک می‌شود. همچنین بخشی از روغن و آلودگی مخلوط در هوای خروجی از سیستم را فیلتر می‌نماید.

صدا خفه کن ها در انواع بسیار متنوعی توسط سازندگان مختلف طراحی و عرضه شده اند که انتخاب نوع و سایز مناسب اگزوز در کاهش مطلوب میزان آلودگی و صدا مؤثر است.

  • اگزوز کله قندی (BSL)
  • اگزوز تخت (BSLM)
  • فلو اگزوز فنری (PSS) : دارای قابلیت کنترل دبی جریان هوای خروجی
  • فلو اگزوز (BESL) : دارای قابلیت کنترل دبی جریان هوای خروجی
  • اگزوز طرح فستو (PSU)
  • اگزوز طرح ورکام (PSL)
  • اگزوز دنده سر خود (PSD)
  • اگزوز دو شاخه (PSP)
  • فلو اگزوز تخلیه دار (PSC) : دارای قابلیت کنترل دبی جریان هوای خروجی
  • اگزوز شیلنگ خور (PCF)

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

فهرست