شیر پنوماتیک

  1. خانه
  2. شیر پنوماتیک

شیر پنوماتیک

شیر پنوماتیک الیت | Elite Pneumatic Valves

شیرهای پنوماتیک، وظیفه کنترل عملکرد جک ها و سایر عملگرهای سیستم پنوماتیک را از طریق کنترل جهت، دبی و فشار هوای فشرده ورودی به عملگرها بر عهده دارند. بسته به نوع استفاده، نحوه فرمان پذیری (تحریک)، شرایط نصب و الگوریتم تعریف شده عملکرد، شیرهای پنوماتیک در انواع، اشکال و سایزهای مختلف و متنوع طراحی و عرضه می‌گردند.
دسته بندی شیرهای پنوماتیک به چند روش انجام پذیر است، لیکن بر اساس نوع عملکرد، شیرهای پنوماتیک غالباً در سه دسته:

  • شیرهای کنترل جهت (Directional Control Valves)
  • شیرهای کنترل جریان (Flow Control Valves)
  • شیرهای کنترل فشار (Pressure Regulators)

گروه بندی می‌شوند.

همچنین شیرهای پنوماتیک بسته به نوع فرمان پذیری (تحریک) به گروه های ذیل تفکیک پذیرند:

عملکرد شیر های پنوماتیک

هر یک از دسته بندی های فوق مجموعه بزرگی از انواع شیرهای پنوماتیکی را شامل می‌شوند که بر اساس نوع تحریک، تعداد پورت های ورودی و خروجی، تعداد حالات عملکرد و شرایط نصب و بهره برداری تقسیم بندی شده و با نمادهای همسان سازی شده مطابق با  استاندارد ISO 1219 شناسایی می‌شوند.

شیرهای پنوماتیک Elite در انواع و سایزهای بسیار متنوع، گستره وسیع نیازهای کاربردی مشتریان ارجمند را در حوزه های مختلف مصارف تولیدی، صنعتی و حمل و نقل پوشش می‌دهد.

شیرهای تحریک الکتریکی

شیرهای تحریک بادی

شیرهای تحریک دستی/پدالی 

شیرهای کنترل جریان/ کنترل فشار 

لوازم جانبی

لوازم جانبی 

فهرست