شیرهای سیگنال باد | Air Piloted Valve

شیرهای تحریک بادی از انواع شیرهای کنترل جهت (Directional Control Valves( محسوب می‌شوند که برای کنترل جک پنوماتیک به ویژه جک های یکطرفه و دوطرفه، اغلب در مدارهای تماماً بادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.در این شیرها، تحریک اسپول، مستقیماً توسط هوای فشرده صورت می‌گیرد. از شیرهای تحریک بادی که به شیرهای سیگنال باد موسوم هستند معمولاً در تجهیزات فاقد مدار برقی و یا در مکانهایی که محدودیت استفاده از جریان الکتریسیته به دلایل فنی یا ایمنی وجود دارد استفاده می‌شود.

جهت مشاهده سایر محصولات شیر پنوماتیک کلیک کنید.

بسته به نوع طراحی مدار و نیاز عملکردی تجهیزات پنوماتیک، شیرهای سیگنال در انواع مختلف یک و دوطرفه (تک سیگنال و دوسیگنال) و همچنین دو وضعیتی (۵/۲-۳/۲) و سه وضعیتی (۵/۳) طراحی و عرضه می‌گردند.

شیرهای سیگنال باد الیت در دسته بندی زیر قرار گرفته است:

فهرست