زانویی دو تکه

زانویی دو تکه

زانویی با قابلیت چرخش محدود نسبت به محور اتصال

زانویی دو تکه

نام محصول کد محصول
زانویی دو تکه 1/8*6 SPH6-01
زانویی دو تکه 1/4*6 SPH6-02
زانویی دو تکه  1/8*8 SPH8-01
زانویی دو تکه 1/4*8 SPH8-02
زانویی دو تکه 1/4*10 SPH10-02
زانویی دو تکه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست