استاپ فیتینگ بین راهی

استاپ فیتینگ بین راهی

اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز مجهز به سوپاپ یک طرفه

استاپ فیتینگ بین راهی ۴ KCU-4
استاپ فیتینگ بین راهی ۶ KCU-6
استاپ فیتینگ بین راهی ۸ KCU-8
استاپ فیتینگ بین راهی ۱۰ KCU-10
استاپ فیتینگ بین راهی ۱۲ KCU-12

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست