استاپ فیتینگ

استاپ فیتینگ

اتصال مستقیم با رزوه اینچی و مجهز به سوپاپ یک طرفه

 استاپ فیتینگ ۱/۸*۴  KCC4-01
 استاپ فیتینگ ۱/۸*۶  KCC6-01
 استاپ فیتینگ ۱/۴*۶  KCC6-02
 استاپ فیتینگ ۱/۸*۸  KCC8-01
 استاپ فیتینگ ۱/۴*۸  KCC8-02
 استاپ فیتینگ ۱/۴*۱۰  KCC10-02

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست