سه راهی T وسط دنده مینیاتوری

سه راهی T وسط دنده مینیاتوری

SPB-C

نام محصول کد محصول
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری Μ5*۳ SPB3-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری Μ5*۳ SPB3-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری ۴*M5 SPB4-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری ۵*M5 SPB5-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری ۶*M5 SPB6-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری Μ5*۳ SPB3-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری ۴*M5 SPB4-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری ۵*M5 SPB5-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری ۶*M5 SPB6-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری Μ5*۳ SPB3-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری ۴*M5 SPB4-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری ۵*M5 SPB5-M5C
سه راهی T وسط دنده مینیاتوری ۶*M5 SPB6-M5C

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست