سه راهی T

SPE

سه راهی ۴  SPE-4
 سه راهی ۶  SPE-6
 سه راهی ۸  SPE-8
 سه راهی ۱۰  SPE-10
 سه راهی ۱۲  SPE-12
 سه راهی ۱۴  SPE-14
 سه راهی ۱۶  SPE-16

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست