شیر تایمردار

شیر تایمردار

شیر تایمردار (OPT-A) چیست؟

OPT A 1شیر تایمردار از انواع شیرهای تحریک الکتریکی است که در مدارهای پنوماتیک برای تخلیه منظم و مستمر آب جمع شده در کمپرسورها، مخازن باد، خشک کن ها، فیلترها و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رطوبت به عنوان یک عامل مضر برای قطعات و اجزای سیستم های پنوماتیک شناخته می‌شود. این در حالی است که در فرایند تولید هوای فشرده و با بالا رفتن فشار هوا در کمپرسور، بخشی از بخار آب محلول در هوا به مایع تبدیل شده و مقادیر قابل توجهی از رطوبت و قطرات آب به سمت اجزای سیستم پنوماتیک جریان می‌یابد. جهت جلوگیری از ورود این رطوبت به مدار پنوماتیک، با استفاده از تجهیزات رطوبت گیر و خشک کن ها بخش قابل توجهی از رطوبت از هوای فشرده جدا می‌شود. همچنین بخشی از رطوبت محلول در هوای فشرده در برخورد با دیواره سرد مخزن باد، به ویژه در فصول سرد سال، میعان یافته و به صورت قطرات آب در کف مخزن جمع می‌شود. استفاده از شیر تایمردار این امکان را فراهم می‌آورد که بر حسب حجم تولید هوای فشرده و میزان دما و رطوبت نسبی محیط کار سیستم و بالتبع میزان آب جذب و انباشت شده در تجهیزات مورد اشاره، در بازه های زمانی مشخص و به میزان معینی با باز شدن مسیر تخلیه، آب و رطوبت تجمیع شده در تجهیزات فوق به بیرون از سیستم تخلیه گردد.

برای این منظور شیر تایمردار مجهز به دو پیچ تنظیم محدوده زمان است که توسط یکی از آنها بازه زمانی عملکرد شیر جهت باز کردن مسیر تخلیه در فواصل زمانی از 0.5 تا 45 دقیقه تعیین می‌شود و توسط پیچ تنظیم دوم، زمان باز بودن مسیر تخلیه آب بر حسب ثانیه و در محدوده 0.5 تا 10 ثانیه قابل تنظیم است.

شیر تایمردار الیت از نوع دو تکه با بدنه برنجی و پوسته ABS ضد اشتعال است. بوبین شیر تایمردار Elite از نوع جریان متناوب ۲۲۰ ولت بوده و فشار عملکرد این شیر حداکثر 10bar می‌باشد.

حفاظت رطوبتی شیر تایمردار الیت (Eliteبر اساس استاندارد IP65  بوده و قابلیت استفاده در سیستم های آبیاری هوشمند را نیز دارد.

شیر تایمردار ۱/۲ ۲/۲ دو تکه OPT-A/AC220

 

جهت مشاهده سایر محصولات شیر پنوماتیک کلیک کنید.

opt-scaled.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست