شیر برقی کتابی دو بوبین

شیر برقی کتابی دو بوبین

شیر برقی کتابی دو بوبین

 شیرهای برقی کتابی مجموعه الیت به شرح جدول زیر می باشد.

 

شیر برقی ۱/۴-۵/۲ دوبل 4V220-08
شیر برقی ۱/۴-۵/۳ دوبل 4V230-08
شیر برقی ۳/۸-۵/۲ دوبل 4V320-10
شیر برقی ۳/۸-۵/۳ دوبل 4V330-10
شیر برقی ۱/۲-۵/۲ دوبل 4V420-15
شیر برقی ۱/۲-۵/۳ دوبل 4V430-15

 

جهت مشاهده سایر محصولات شیر پنوماتیک کلیک کنید.

شیر برقی کتابی دو بوبین

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست