واسطه

اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز

واسطه

نام محصول کد محصول
واسطه 4  SPU-4
واسطه 5 SPU-5
واسطه 6 SPU-6
واسطه 8 SPU-8
واسطه 10 SPU-10
واسطه 12 SPU-12
واسطه 14 SPU-14
واسطه 16 SPU-16

 

واسطه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست