شیر بین راهی ملخی

شیر بین راهی ملخی

BUC

 شیر بین راهی ملخی ۴  BUC-4
 شیر بین راهی ملخی ۶  BUC-6
 شیر بین راهی ملخی ۸  BUC-8
 شیر بین راهی ملخی ۱۰  BUC-10
 شیر بین راهی ملخی ۱۲  BUC-12

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست