زانویی متغیر

زانویی متغیر

زانویی شیلنگ خور با شیلنگ های غیر هم سایز

زانویی متغیر۴-۶ SPVN6-4
زانویی متغیر۴-۸  SPVN8-4
زانویی متغیر۶-۸ SPVN8-6
زانویی متغیر۶-۱۰ SPVN10-6
زانویی متغیر۸-۱۰ SPVN10-8
زانویی متغیر۸-۱۲ SPVN12-8
زانویی متغیر۱۰-۱۲ SPVN12-10

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست