رابط متغیر

رابط متغیر

اتصال مستقیم دو شیلنگ غیر هم سایز

 رابط متغیر۴-۶ SPG6-4
رابط متغیر۴-۸ SPG8-4
رابط متغیر۶-۸ SPG8-6
رابط متغیر۶-۱۰ SPG10-6
رابط متغیر۸-۱۰ SPG10-8
رابط متغیر۸-۱۲ SPG12-8
رابط متغیر۱۰-۱۲ SPG12-10
رابط متغیر۱۲-۱۴ SPG14-12
رابط متغیر۱۲-۱۶ SPG16-12
رابط متغیر۱۴-۱۶ SPG16-14

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست