سه راهی Y متغیر

سه راهی Y متغیر

SPN

سه راهی Y متغیر۴-۶ SPN6-4
سه راهی Y متغیر۴-۸ SPN8-4
 سه راهی Y متغیر۶-۸ SPN8-6
سه راهی Y متغیر۶-۱۰ SPN10-6
سه راهی Y متغیر۸-۱۰ SPN10-8
سه راهی Y متغیر۸-۱۲ SPN12-8
سه راهی Y متغیر۱۰-۱۲ SPN12-10

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست