اتصلات زانویی پنوماتیک

انواع اتصالات زانویی
(Pneumatic Elbow Fittings)

اتصالات زانویی به صورت کلی به انواع اتصالات دو طرفه (دو راهه) زاویه‌دار گفته می‌شود.

اتصالات زانویی پنوماتیکی در انواع مختلفی از نظر نوع و زاویۀ اتصال دسته‌بندی می‌شوند:

 • زانویی (SPL)
  زانویی گردان پنوماتیک رزوه اینچی
 • زانویی مادگی (SPLF)
  زانویی یک طرف رزوه اینچی با اتصال مادگی
 • زانویی (SPL-M)
  زانویی گردان پنوماتیک رزوه متریک
 • زانویی شیلنگ خور (SPV)
  زانویی دو طرف شیلنگ خور
 • زانویی متغیر (SPVN)
  زانویی شیلنگ‌خور با شیلنگ‌های غیر هم سایز
 • زانویی ۲ تکه (SPH)
  زانویی با قابلیت چرخش محدود نسبت به محور اتصال
 • زانویی ۲ تکه مادگی (SPHF)
  زانویی با قابلیت چرخش محدود نسبت به محور اتصال
 • زانویی ۴۵ درجه (SPL-45°)
  زانویی با زاویه باز 45 درجه
 • زانویی تابلویی (SPLM)
  زانویی دو طرف شیلنگ‌خور با قابلیت نصب روی تابلوی مدار پنوماتیک
 • زانویی روتاری (NHRL)
   زانویی با قابلیت چرخش سریع حول محور اتصال

اتصال زانویی SPL

 

فیتینگ زانویی پنماتیک

فهرست