شیر فلو کنترل بین راهی

شیر فلو کنترل بین راهی

شیر فلو کنترل بین راهی (SPA)

اتصال فلو کنترل بین راهی

اتصال فلو کنترل بین راهی عملکردی مشابه با شیر فلو کنترل پنوماتیک دارد که در دسته شیرهای کنترل جریان معرفی شده است. با این تفاوت که در اتصالات فلو کنترل بین راهی، شیلنگ پنوماتیک مستقیماً و بدون نیاز به اتصال پنوماتیک، به فلو کنترل متصل می‌شود.

شیر فلوکنترل بین راهی

شیر فولی کنترل جریان

 

به طور کلی، شیرهای فلو‌کنترل، دبی هوای فشرده عبوری را با محدود کردن مسیر عبور هوا کنترل می‌کنند.

این دسته از شیرها عموماً به منظور کنترل سرعت حرکت جک‌های پنوماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

الیت پنوماتیک اتصال شیر فلو کنترل بین راهی را از سایز 4 تا 12 عرضه نموده است.

 

نام محصول کد محصول
شیر فلوکنترل بین راهی 4 SPA-4
شیر فلوکنترل بین راهی 6 SPA-6
شیر فلوکنترل بین راهی 8  SPA-8
شیر فلوکنترل بین راهی 10 SPA-10
شیر فلوکنترل بین راهی 12 SPA-12
اتصال فلو کنترل بین راهی

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست