اتصال مستقیم مادگی

اتصال مستقیم مادگی

فیتینگ مستقیم مادگی

اتصال مستقیم مادگی پنوماتیک

فیتینگ مستقیم مادگی پنوماتیک SPCF از خانواده اتصالات مستقیم به شمار می‌رود.

اتصال مادگی از جمله اتصالات خاص پنوماتیک محسوب می‌شوند. با این حال، به جهت استفاده آسان این اتصالات، بسیار کاربردی هستند.

جهت وصل کردن شیلنگ به یک قطعه با رزوه نری، از اتصال مستقیم مادگی استفاده می‌شود.

به این صورت که قسمت داخل رزوه اتصال مادگی بر روی رزوی نری قطعه بسته می‌شود و سپس با فشار دادن شیلنگ در داخل قسمت شیلنگ‌خور، اتصال به راحتی برقرار می‌شود. در این حالت، عملاً فیتینگ مادگی هم زمان نقش دو اتصال را به عهده دارد:

  • یک اتصال برنجی یا آهنی پشت آمپری که روی نری بسته می‌شود.
  • یک فیتینگ مستقیم پنوماتیک که بر روی اتصال پشت آمپری بسته شده و شیلنگ را به قطعه متصل می‌کند.

بنابراین، فیتینگ مستقیم مادگی با جمع کردن ویژگی این دو قطعه در یک قطعه، سرعت و ظرافت را به همراه خواهد داشت.

 

اتصال مستقیم مادگی

جدول ابعاد فیتینگ مستقیم مادگی 

فیتینگ مادگی پنوماتیک

 

الیت پنوماتیک کامل‌ترین مجموعه از این تیپ اتصال را از سایز M5 تا 3/4 در قسمت رزوه و از سایز 4 تا 16 در بخش اتصال شیلنگ ارائه نموده است.

 

اتصال مستقیم مادگی پنوماتیک

 

نام محصول کد محصول
اتصال مستقیم مادگی M5*4 SPCF4-M5
اتصال مستقیم مادگی 1/8*4 SPCF4-01
اتصال مستقیم مادگی 1/4*4 SPCF4-02
اتصال مستقیم مادگی 3/8*4 SPCF4-03
اتصال مستقیم مادگی 1/2*4 SPCF4-04
اتصال مستقیم مادگی M5*6 SPCF6-M5
اتصال مستقیم مادگی 1/8*6 SPCF6-01
اتصال مستقیم مادگی 1/4*6 SPCF6-02
اتصال مستقیم مادگی 3/8*6 SPCF6-03
اتصال مستقیم مادگی 1/2*6 SPCF6-04
اتصال مستقیم مادگی M12*6 SPCF6-M12
اتصال مستقیم مادگی 1/8*8 SPCF8-01
اتصال مستقیم مادگی 1/4*8 SPCF8-02
اتصال مستقیم مادگی 3/8*8 SPCF8-03
اتصال مستقیم مادگی 1/2*8 SPCF8-04
اتصال مستقیم مادگی M12*8 SPCF8-M12
اتصال مستقیم مادگی 1/4*10 SPCF10-01
اتصال مستقیم مادگی 1/8*10 SPCF10-02
اتصال مستقیم مادگی 3/8*10 SPCF10-03
اتصال مستقیم مادگی 1/2*10 SPCF10-04
اتصال مستقیم مادگی 1/4*12 SPCF12-02
اتصال مستقیم مادگی 3/8*12 SPCF12-03
اتصال مستقیم مادگی 1/2*12 SPCF12-04
اتصال مستقیم مادگی 1/2*14 SPCF14-04
اتصال مستقیم مادگی 1/2*16 SPCF16-04
اتصال مستقیم مادگی 3/4*16 SPCF16-06
اتصال مستقیم مادگی

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست