اتصال مستقیم مینیاتوری

اتصال مستقیم مینیاتوری

اتصال مستقیم SPC-C

انواع اتصال مستقیم مینیاتوری

اتصال مینیاتوری

ابعاد فیتینگ مستقیم مینیاتوری

 

نام محصول کد محصول
اتصال مستقیم 3*M3 SPC3-M3C
اتصال مستقیم 3*M5 SPC3-M5C
اتصال مستقیم 1/8*3 SPC3-01C
اتصال مستقیم 4*M3 SPC4-M3C
اتصال مستقیم 4*M5 SPC4-M5C
اتصال مستقیم 1/8*4 SPC4-01C
اتصال مستقیم 5*M5 SPC5-M5C
اتصال مستقیم 1/8*5 SPC5-01C
اتصال مستقیم 1/4*5 SPC5-02C
اتصال مستقیم 6*M5 SPC6-M5C
اتصال مستقیم 1/8*6 SPC6-01C
اتصال مستقیم 1/4*6 SPC6-02C
اتصال مستقیم مینیاتوری کامپکت

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست