اتصال یک طرفه

اتصال یک طرفه

اتصال یک طرفه پنوماتیک

اتصال یک طرفه (AKH)

نام محصول  کد محصول
اتصال یک طرفه پنوماتیک 1/8*6 AKH6-01
اتصال یک طرفه پنوماتیک 1/4*6 AKH6-02
اتصال یک طرفه پنوماتیک 1/4*8 AKH8-02
سوپاپ

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست